About Saileen / Maidir le Saileen

Saileen Drumm is an emerging artist from Newport, County Mayo. Her works are a vibrant series of landscapes, townscapes and seascapes of the idyllic West of Ireland. Her projects are of a very traditional subject but with a very modern twist.

Using her fun and playful approach to these traditional subjects, she has created a joyful reflection of her community, indeed each painting has its own story to tell, as they are personal to her. Saileen’s works draw out the striking colours of rural Ireland, allowing you, the viewer, to escape and immerse yourself into her vision of her heritage.

A couple of years ago, Saileen decided to introduce Irish to her cards and to the business materials she uses to promote her work. She believes that the language is an ideal fit for her artwork which is all produced in the west of Ireland.

Is ealaíontóir í Saileen Drumm as Baile Uí Fhiacháin, Co. Mhaigh Eo. Is é atá ina saothar ná sraith bheoga de thírdhreacha, bailedhreacha agus muirdhreacha ó Iarthar aoibhinn na hÉireann. Baineann a tionscadail le hábhar traidisiúnta ach cuireann sí blas an lae inniu orthu.

Ag baint úsáide as cur chuige spraíúil ar na hábhair thraidisiúnta seo, tá léiriú lúcháireach cruthaithe aici ar a pobal féin, agus tá a scéal féin le hinsint ag gach píosa ealaíne, mar is scéalta pearsanta iad go léir. Tarraingíonn saothar Saileen dathanna suntasacha tuaithe na hÉireann amach, rud a thugann deis don bhreathnóir éalú go dtí an fhís atá aici ar a hoidhreacht.

Cúpla bliain ó shin, shocraigh Saileen go gcuirfeadh sí Gaeilge ar na cártaí a dhéanann sí agus ar na hábhair ghnó a úsáideann sí chun a saothar a chur chun cinn. Creideann sí go suíonn an teanga go maith leis an obair ealaíne a dhéanann sí atá ar fad déanta in iarthar na hÉireann.

Saileen Drumm Artist